Tag : %e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88

post image

สัมผัสวิถีชีวิตของช้างโดยดูปางช้างที่เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 04 / เชียงใหม่ – ช้าง – เชียงราย ( B, L )

หลังอาหารเช้า เราขับรถไปที่ปางช้างแม่ตะมาน ที่คุณจะได้สัมผัสกับ “ราชาแห่งป่า” ระหว่างการสาธิตการทำงาน หลังจากการสาธิตการทำงาน คุณจะมีเวลาเลือกขี่ช้างท่องป่า 1 ชั่วโมง รวมถึงการนั่งรถวัวและทัวร์ล่องแพไม้ไผ่ในแม่น้ำแม่ตะมาน รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารน่าท่านเดินทางสู่เชียงราย

ค้างคืนที่เชียงรายที่โรงแรม The Legend

วันที่ 05 / เชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ ( B, L )

หลังอาหารเช้าเราขับรถไปทางเหนือ 60 กม. และเยี่ยมชมเมืองชายแดนแม่สาย เมืองนี้เป็นจุดเหนือสุดที่ เที่ยวไทย และเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับตลาดชายแดน ขายสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ (พม่า) และจากจีน คุณจะได้มีเวลาเดินชมตลาดที่พลุกพล่านและมองดูผู้คนจากพม่าตลอดจนชาวเขา ซื้อขายสินค้าที่แม่สาย

ตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเช้านี้คือทริป “siamworld.com Exclusive” ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เราไปเยี่ยมชมที่ทำการของกองทัพบกพร้อมทิวทัศน์อันสวยงามของพื้นที่ชายแดนของเมียนมาร์ เราไปต่อที่หมู่บ้านชาวอาข่าที่ปลูกกาแฟ คุณสามารถลองชิมกาแฟ Arabica ที่ปลูกในท้องถิ่นที่ร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีทัศนียภาพอันน่าทึ่ง สิ้นสุดทัวร์ที่แม่สาย

สถานที่ที่น่า เที่ยวไทย อีกแห่งที่ควรเยี่ยมชมคือ ถ้ำหลวง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในระหว่างการกู้ภัยถ้ำที่น่าทึ่งในปี 2018

หมู่บ้านชาวจีนก๊กมินตั๋ง (KMT) แม่สลองเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในจังหวัดเชียงราย ในภูเขาทางตะวันตกของอำเภอแม่จันของเชียงราย ในพื้นที่ชายแดนระหว่างพม่าและไทย นิคมก๊กมินตั๋ง (KMT) แม่สลอง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ช่วงเหล่านี้มักเรียกว่า “Little Switzerland” หุบเขาลึกและภูเขาสูงชันที่แทบจะเข้าถึงไม่ได้เป็นบ้านของกองทัพ KMT มาเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว

หลังอาหารกลางวัน เราเดินทางต่อไปยังเชียงแสน ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ คุณนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง ขับรถเลียบฝั่งพม่าและเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางฝั่งลาว บ่าย กลับเชียงราย ค้างคืนที่โรงแรม The Legend