เที่ยวเมืองกาญจน์

3 ที่คุณห้ามลืมเวลาไปท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เที่ยวเมืองกาญจน์

การท่องเที่ยวกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม สำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและต้องการไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติแล้ว มักจะหลงลืมสิ่งของบางอย่างที่จำเป็น เวลาไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทำให้เกิดความรำคาญและเป็นอันตรายได้ ซึ่งของที่ว่าคือ

1.ยากันยุง

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในประเทศไทยส่วนมากจะมียุงอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อต้องไปเที่ยวตามน้ำตก ป่า ควรมียากันยุงติดตัวไปด้วยเสมอ เพื่อเอาไว้ทาป้องกันยุงกัด เพราะหากยุงกัดแล้วอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคได้ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้นควรมียากันยุงติดตัวไปด้วยตลอดการเดินทาง

2.แว่นกันแดด

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและแสงแดดจ้าเป็นหลัก ซึ่งบางครั้งการใส่หมวกเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถปกป้องดวงตาของเราได้ เพราะหากดวงตามองเห็นแสงที่สว่างจ้าเกิดไปอาจทำให้ตาระคายเคืองและส่งผลเสียในอนาคตได้ ดังนั้นควรมีแว่นกันแดดติดตัวไปด้วย เพื่อไว้ใส่กันแดด

3.ครีมกันแดด

ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งหรือในร่ม รังสียูวีที่อยู่ในแดดก็สามารถเข้ามาทำร้ายผิวได้ ดังนั้นควรมีครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูง ๆ ติดตัวไว้สำหรับทาผิวหน้าและผิวตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแสบร้อนบนผิวหลังการท่องเที่ยวได้

เชื่อว่าทั้ง 3 สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวกาญจนบุรีมักลืมนำติดตัวไปด้วย และเมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้จะต้องทำการไปซื้อเอาข้างหน้า แต่บางครั้งก็หาซื้อไม่ได้ หรือมีราคาที่สูงมาก ดังนั้นจึงควรเตรียมติดตัวไปด้วย เพื่อความสนุกและความสุขหลังจากกลับมาแล้ว